hello book work philosophy oracle now nederlands


De afwezigheid van god.

Juist omdat ware religie het niets aandurft, kan ze nooit alles verliezen.

TarkovskyTarkovsky

In Trouw verscheen van de Belg Rik Torfs een artikel dat heet Wat religie zo sterk maakt’. Het gaat over het verschil tussen religie en ideologie, en er staan wel belangrijke dingen in.

Je zal een gelovige nooit kunnen overtuigen dat zijn of haar geloof onlogisch is, want dat is het over het algemeen ook - en het gaat niet om logica.

Torfs haalt Michel Houelllebecq aan:

Ik ben ervan overtuigd dat een geloofsovertuiging meer invloed kan hebben op de geesten dan een ideologie. Het communisme was een soort valse religie, een slecht Ersatz-middel1, geen echt geloof, hoewel het zich zo voordeed, met een heel eigen liturgie. Een godsdienst is veel moeilijker te vernietigen dan een politiek systeem.”

Torfs zegt dat die stelling klopt. Want, het klinkt misschien paradoxaal, ideologieën zijn te redelijk. Ze zijn als een machine, ze zitten perfect in elkaar.”

Zo ook het humanisme van het Humanistisch Verbond, een ersatz religie, maar dan een die net doet alsof ze het niet is..

Maar wie zou een godsdienst willen vernietigen? Het vernietigt zichzelf, langzamerhand gaat gewoon bijna iedereen weg, wat anders doen.

Maar zegt Torfs,

De mystieke afwezigheid van God heeft nog een andere sterkte. Een mens is niet in staat ze te verbieden. Niets is zo ongrijpbaar als afwezigheid. Wie haar weg wil, het tegendeel zoekt van wat ze is, komt uit bij aanwezigheid, wat nog gevaarlijker lijkt. Juist omdat ware religie het niets aandurft, kan ze nooit alles verliezen. (my italics)


  1. ersatz (of a product) made or used as a substitute, typically an inferior one, for something else: for example ersatz coffee.


twitter | pinboard | contact | search | powered by blot